ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΣΚΕΠΟΞΥΛΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΠΕΤΣΩΜΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

σκεπόξυλα-τσεχίας

ΣΚΕΠΟΞΥΛΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /cmΠΑΧΟΣ /cmΜΗΚΟΣ /m
1053 – 4 – 5
1263 – 4 – 5 – 6
1473 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
1583 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
10104 – 5 – 6
12123 – 4 – 5 – 6

ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /cmΠΑΧΟΣ /cmΜΗΚΟΣ /m
354
644
574
καδρονια-αυστρίας
συνθετη-ξυλεια-σουηδίας

ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /cmΠΛΑΤΟΣ /cmΜΗΚΟΣ m
101013
121213
121613
102013
122013
122413
16813

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /cmΠΑΧΟΣ /cm
136,5
158
πλανισμενη-ξυλεια-σουηδίας