ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΑΝΙΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΣΑΝΙΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ
H KAUFMAN

ελατακια-ξυλεια

ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /CMΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /Μ
882,70 – 3 – 3,30 – 3,60 – 3,90 – 4,20

ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /CMΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /Μ
1,252,12,50
μπετοφιλμ
Η-Kaufman-B

H KAUFMAN

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΚΟΣ /Μ
2,45 – 2,90 – 3,60 – 3,90

ΣΑΝΙΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /CMΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /Μ
8 – 102,52,70 – 3 – 3,30 – 3,60 – 3,90 – 4,20
σανιδια

σανιδια-αυστριας

ΣΑΝΙΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /CMΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /Μ
82,53
102,53 – 4
122,53
152,54 – 5
252,54