• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

    ΝΟΒΟΠΑΝ
    ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ
    ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
    OSB EGGER ΑΥΣΤΡΙΑΣ

νοβοπαν

ΝΟΒΟΠΑΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /MΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /M
1,838 – 10 – 12 – 16 – 18 – 223,66

ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /MΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /M
1,838 – 12 – 16 – 183,66
μελαμινες
κοντρα-πλακε

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /MΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /M
1,254 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 212,50

OSB EGGER ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΔΟΣ /MΠΑΧΟΣ /CMΜΗΚΟΣ /M
1,229 – 11 – 15 – 182,44
osb-ξυλεια