ΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ 

ΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

ΔΡΥΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΡΑ

ΜΑΣΙΦ ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ

ΜΠΑΣΚΙΑ ΙΣΙΑ